Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 35

Dátum: 18.04.2017
Počet videní: 115

Vyvesené: 18.04.2017

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1. Materiál, 2. Príloha - Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1. Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1. Materiál, 2. Príloha - Správa o kontrole uznesení
 4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 181/2017 zo dňa 12. 01. 2017 / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Protest prokurátora, 3. Príloha č.2 - Uznesenie 181/2017
 5. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Mareka Pechu a manželku Jaroslavu Pechovú rod. Horváthovú - osobitný zreteľ / 1. Materiál, 2. Príloha - Zámer a GP
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
  6.1 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Spišská Nová Ves/Gelnica / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  6.2. Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Slovenský rybársky zväz Spišská Nová Ves / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  6.3. Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Centrum voľného času / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  6.4. Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Detskú železnicu Košice / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
 7. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri odchytení a umiestnení túlavých psov s OZ Útulok Šťastný psík / 1. Materiál, 2. Príloha - Návrh zmluvy
 8. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena - ŽSR / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Stanovisko, 3. Príloha č.2 - Návrh zmluvy, 4. Príloha č.3 - Zmluva o budúcej zmluve, 5. Príloha č.4 - GP
 9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Návrh na 2.zmenu, 3.Príloha č.2 - Rozpočtové opatrenia 2/2017, 4. Príloha č. 4 až 5
 10. Návrh na 2. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha - Návrh na 2.zmenu
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Interpelácia poslancov
 14. Záver

Naposledy zmenené: 2017-04-13 11:45:59
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.