Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 36

Dátum: 11.05.2017
Počet videní: 168

Vyvesené: 11.05.2017

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1. Materiál, 2. Príloha - Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1. Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1. Materiál, 2. Príloha - Správa o kontrole uznesení
 4. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Mareka Pechu a manželku Jaroslavu Pechovú rod. Horváthovú - osobitný zreteľ / 1. Materiál, 2. Príloha - Zámer a GP
 5. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku / 1. Materiál, 2. Príloha - Návrh na vyradenie
 6. Návrh na 2. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Návrh na 2.zmenu, 3. Príloha č.2 - Rozpočtové opatrenie č.2,
 7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Návrh rozpočtu Prijmy, 3. Príloha č.1 - Návrh rozpočtu Výdavky, 4. Príloha č.1 - Nvárh rozpočtu Prehľad, 5. Príloha č.2 - Rozpočtové opatrenie č.2, 6. Príloha č.3 - Rozpis fin.prostriedkov na TSP a TP, 7. Príloha č.4 - Žiadosť o NFP-MŠ, 8. Príloha č.5 - Oprava strechy MŠ-fotodokumentácia, vyjadrenie statika, rozpočet, 9. Príloha č.6 - Verejná zeleň-cenová ponuka, 10. Príloha č.6 - Verejná zeleň-vizuál, 11. Príloha č.6 - Verejná zeleň-cenová ponuka, 12. Príloha č. 7 - Vyjadrenie Dopravného inšpektorátu
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Interpelácia poslancov
 11. Záver
Naposledy zmenené: 2017-05-09 11:22:41
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.