Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 38

Dátum: 06.06.2017
Počet videní: 228

Vyvesené: 06.06.2017


Pozvánka na 38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Markušovciach - pokračovanie

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / POZVÁNKA
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení / Príloha
 4. Návrh na 2. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce
  Príloha č. 1 - ROZPOČET NA ROK 2017 - návrh na 2. zmenu
  Príloha č. 2 - Rozpočtové opatrenie
 5. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Mareka Pechu a manželku Jaroslavu Pechovú rod. Horváthovú – osobitný zreteľ / Príloha
 6. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku / Príloha
 7. Žiadosti obyvateľov a organizácií
  7.1 Návrh na schválenie zámeru zriadenia stánku slúžiaceho napredaj zmrzliny - Memedi Burin / Príloha

  7.2 Návrh na schválenie zámeru zriadenia stánku slúžiaceho na predaj zmrzliny - Muharem Memed / Príloha
 8. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb a právnom zastupovaní / Príloha
 9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce
  Príloha č. 1: Prehľad | Príjmi | Výdavky
  Príloha č. 2: Rozpočtové opatrenia
  Príloha č. 3: Výška jednotkovej ceny na zamestnanca
  Príloha č. 4: Žiadosť o poskytnutie NFP
  Príloha č. 5: Skutočný stav MŠ
  Príloha č. 6: Cenová ponuka sadových úprav | Sadenie, kvety, kosenie, lavičky
  Príloha č. 7: PD k novému chodníku
 10. Rôzne
  10.1 Protest prokurátora proti VZN Obce Markušovce č. 3/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
 11. Diskusia
 12. Interpelácia poslancov
 13. Záver
Naposledy zmenené: 2017-06-04 20:18:22
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.