Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 40

Dátum: 27.06.2017
Počet videní: 185

Vyvesené: 27.06.2017

Pozvánka na pokračovanie 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 27. 06. 2017 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / POZVÁNKA
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení / Príloha
 4. Informácia o projekte Zdravé komunity / Príloha
 5. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2016 / Príloha
 6. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu pozemku formou priameho prenájmu
 7. Návrh na schválenie realizácie projektu a výšku spolufinancovania opravy existujúcej MŠ Markušovce
 8. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb a právnom zastupovaní / Príloha
 9. Návrh na schválenie nových členov dobrovoľného hasičského zboru Obce Markušovce / Príloha
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
  10.1 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce / Príloha
 11. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2016
  11a. Záverečný účet 2016
  11b. Plnenie rozpočtu 2016
  11c. Správa audítora
  11d. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2016
 12. Návrh na 3. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ
  Príloha 1 Návrh
  Príloha 2 Opatrenia
 13. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Markušovce
  Príloha 1 Príjmy
  Príloha2 Výdavky
  Príloha 3 Príjmy + Výdavky
  Príloha Rozpočtové opatrenia
  Príloha MŠ
  Príloha Bocian
  Ošustovec
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Interpelácia poslancov
 17. Záver

Naposledy zmenené: 2017-06-24 17:43:41
Publikoval: Ing. Peter Hamrák

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.