Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 42

Dátum: 24.08.2017
Počet videní: 170

Vyvesené: 24.08.2017

Pozvánka na 42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 24. 08. 2017 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / POZVÁNKA
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  - PRÍLOHA Správa o kontrole uznesení
 4. Správa o výsledku kontroly postupu obce pri poskytovaní dotácií občianskym združeniam, fyzickým osobám, právnickým osobám a ich zúčtovaní za rok 2015, 2016 pre obecné zastupiteľstvo
 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti zo dňa 1.4.2016
  -
  PRÍLOHY
 6. Návrh na schválenie žiadosti o prenájom Kultúrneho domu - Ján Koky
  - PRÍLOHY
 7. Návrh na schválenie realizácie projektu a výšky spolufinancovania - Nákup kopostérov v Obci Markušovce
 8. Návrh na schválenie realizácie projektu a výšky spolufinancovania - Čiastočná rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce
  - PRÍLOHY
 9. Návrh na odvolanie Ing. Františky Šteinerovej z funkcie Hlavného kontrolóra Obce Markušovce
 10. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Markušovce
  - PRÍLOHA č.1 Návrh na 4.zmenu rozpočtu
  - PRÍLOHA č. 2 Rozpočtové opatrenia č. 4/2017
  - PRÍLOHA č. 3 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR, krycí list BOCIAN
  - PRÍLOHA č. 4 Zmluva o poskytnutí dotáie zo ŠR, krycí list OŠUSTOVEC
  - PRÍLOHA č. 5 Sanácia balkónov BD v Markušovciach
  - PRÍLOHA č. 7 Plnenie rozpočtu ZŠsMŠ
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Interpelácia poslancov
 14. Záver

Naposledy zmenené: 2017-08-21 09:56:19
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.