Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 51

Dátum: 15.03.2018
Počet videní: 216

Vyvesené: 15.03.2018

Pozvánka na 51. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 15. 03. 2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  PRÍLOHA: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  PRÍLOHA: Správa o kontrole
 4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018
  PRÍLOHA č. 1: Výdavky
  PRÍLOHA č. 2: Príjmy
 5. Návrh na 1. zmenu výhľadového rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2020
  PRÍLOHA č. 1: Výdavky
  PRÍLOHA č. 2: Príjmy
 6. Schválenie dlhodobého investičného úveru - OTP Banka Slovensko, a.s., na účel financovania výstavby "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. Etapa"
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016
  7.1 Žiadosť - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť
  7.2 Žiadosť - Centrum voľného času Smižany PRÍLOHA: Žiadosť
  7.3 Žiadosť - Nezisková organizácia "Hrad Markušovce"
  PRÍLOHA: Žiadosť
  7.4 Žiadosť - Folklórny súbor Markušovčan
  PRÍLOHA: Žiadosť
  7.5 Žiadosť - ZO-Jednota dôchodcov Markušovce PRÍLOHA: Žiadosť
  7.6 Žiadosť - Centrum voľného času Spišská Nová Ves PRÍLOHA: Žiadosť
  7.7 Žiadosť - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
  PRÍLOHA: Žiadosť
  7.8 Žiadosť - Slovan FO Markušovce PRÍLOHA: Žiadosť
  7.9 Žiadosť - Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť
  7.10 Žiadosť - Nespi-Spiš
  PRÍLOHA: Žiadosť
 8. Spáva o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2017
  PRÍLOHA: Inventarizačný zápis
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jozefa Čonku
  PRÍLOHA: Žiadosť, GP
 10. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1621 – Blaumont, s.r.o.
  PRÍLOHA: Doklady o doterajšom nájme
 11. Zmluva o spolupráci v Národnom projekte Podpora vysporiadania pozemkov v MRK
  PRÍLOHA: Zmluvy o spolupráci
 12. Rôzne
  12.1 Anonymné podanie fanúšikov futbalu - Slovan FO
  12.2 Žiadosť o zmenu územného plánu obyvateľa
  12.3 Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Spišská Nová Ves
  PRÍLOHA: Vyjadrenie predsedu súdu
 13. Diskusia
 14. Interpelácia poslancov
 15. Záver
Naposledy zmenené: 2018-03-12 14:24:40
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.