Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 52

Dátum: 27.03.2018
Počet videní: 227

Vyvesené: 27.03.2018

Pozvánka na 52. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 27. 03. 2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  PRÍLOHA: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  PRÍLOHA: Správa o kontrole
 4. Schválenie dlhodobého investičného úveru - OTP Banka Slovensko, a.s., na účel financovania výstavby "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. Etapa"
  PRÍLOHA: Prehľad ponúk
 5. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016
  5.1 Žiadosť - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.2 Žiadosť - Centrum voľného času Smižany
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.3 Žiadosť - Nezisková organizácia "Hrad Markušovce"

  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.4 Žiadosť - Folklórny súbor Markušovčan

  PRÍLOHA: Žiadosť

  5.5 Žiadosť - ZO-Jednota dôchodcov Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.6 Žiadosť - Centrum voľného času Spišská Nová Ves
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.7 Žiadosť - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.8 Žiadosť - Slovan FO Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.9 Žiadosť - Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.10 Žiadosť - Nespi-Spiš

  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.11 Žiadosť - eRko - HKSD, Územie Spiš
  PRÍLOHA: Žiadosť
  5.12 Žiadosť - Územná organizácia DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica
  PRÍLOHA: Žiadosť
 6. Návrh na 1.zmenu rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2018
  PRÍLOHA č.1: Návrh
  PRÍLOHA č.2: Oznámenie
 7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018 a výhľadového rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019 - 2020
  PRÍLOHA č. 1: Návrh na zmenu rozpočtu
  PRÍLOHA č. 2: Oznámenie finančných prostriedkov na rok 2018
  PRÍLOHA č. 3: UniCrfedit Bank - podklady k úveru 1, 2, 3, 4, 5
  PRÍLOHA č. 4: OTP banka - podklady k úveru 1, 1.1, 2, 3, 4
  PRÍLOHA č. 5: Prima banka - podklady k úveru 1, 1.1, 2
  PRÍLOHA č. 6: SABAR
  PRÍLOHA č. 7: Cenová ponuka - výdajník na kartu
  PRÍLOHA č. 8: Cenová ponuka - cisterna
 8. Spáva o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2017
  PRÍLOHA: Inventarizačný zápis
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jozefa Čonku
  PRÍLOHA: Žiadosť, GP
 10. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1621 – Blaumont, s.r.o.
 11. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Spišská Nová Ves
  PRÍLOHA č.1, 2, a 3:: Vyjadrenie predsedu súdu
 12. Zmluva o spolupráci v Národnom projekte Podpora vysporiadania pozemkov v MRK
  PRÍLOHA: Zmluvy o spolupráci
 13. Rôzne
  12.1 Anonymné podanie fanúšikov futbalu - Slovan FO
  12.2 Žiadosť o zmenu územného plánu obyvateľa
 14. Diskusia
 15. Interpelácia poslancov
 16. Záver
Naposledy zmenené: 2018-03-23 21:56:08
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.