Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 53

Dátum: 24.04.2018
Počet videní: 209

Vyvesené: 24.04.2018

Pozvánka na 53. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 24. 04. 2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  PRÍLOHA: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  PRÍLOHA: Správa o kontrole
 4. Aktuulizácia internetovej stránky a internetových služieb Obce Markušovce
  PRÍLOHA: Cenová ponuka - webhosting, stránka, redakčný systém
  PRÍLOHA: Cenová ponuka - mobilná aplikácia
  PRÍLOHA: Konkurenčné ceny

 5. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Boženu Pechovú - osobitný zreteľ
  PRÍLOHA: Zverejnenie zámeru, GP
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016
  6.1 Žiadosť - Centrum voľného času Spišská Nová Ves
  PRÍLOHA: Žiadosť

  6.2 Žiadosť - Nespi-Spiš

  PRÍLOHA: Žiadosť
 7. Spolupráca s Československým kastračným programom pri problematike túlavých psov v Obci Markušovce
  PRÍLOHA č. 1: Z
  mluva o uzavretí budúcej zmluvy
  PRÍLOHA č. 2: Zmluva o spolupráci - návrh bez čipovania somcov
  PRÍLOHA č. 3: Zmluva o spolupráci - návrh s čipovaním samcov
 8. Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu - elektromobilita
  PRÍLOHA: Orientačný prieskum dostupných elektromobilov
 9. Informácia k uzneseniu č. 236/2017 - KUKA nádoby
 10. Návrh na 2.zmenu rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2018
  PRÍLOHA č.1: Návrh na 2. zmenu rozpočtu
 11. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018 a výhľadového rozpočtu Obce Markušovce na rok 2019
  PRÍLOHA č. 1: Návrh na 2. zmenu rozpočtu
  PRÍLOHA č. 2-5: Dražba, odôvodnenie zo staveb.úradu, kalkulácia k §50j a §54
 12. Informácia o zmene v Organizačnej štruktúre Obecného úradu v Markušovciach.
  PRÍLOHA: Organizačná štruktúra
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Interpelácia poslancov
 16. Záver
Naposledy zmenené: 2018-04-24 08:08:14
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.