Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia 29.11.2018

Dátum: 21.11.2018
Počet videní: 130

Vyvesené: 21.11.2018

Dátum zvesenia:

Markušovce 21.11.2018

 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom žriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční
dňa 29. 11. 2018 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia
  Priloha: Pozvánka
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
  a) Oznámemie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Markušovce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
      Príloha: Správa miestnej volebnej komisie
  b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
      Príloha: Sľub starostu
  c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
      Príloha: Sľub poslancov
  d) Vystúpenie starostu obce
 4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie overovateľov zápisnice a schválenie návrhovej komisie
 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnute obecného zastupiteľstva
 6. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 7. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 8. Určenie platu starostu obce
 9. Návrh na preplatenie dovolenky za rok 2017
 10. Návrh na sobášiacich
 11. Rôzne
 12. Záver
 
Marek Virág v.r.
starosta Obce Markušovce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.