Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ na 17.4.2019

Dátum: 15.04.2019
Počet videní: 238

Vyvesené: 15.04.2019

Dátum zvesenia:

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zvoláva poslanec poverený obecným zastupiteľstvom

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach,

ktoré sa uskutoční
dňa 17. 04. 2019 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto programom:

1. Otvorenie schválenie programu zasadnutia

    Príloha: Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ na 17.4.2019

2. Správa HK z kontroly a annalýzy mzdových prostriedkov ZŠ s MŠ Markušovce

3. Správa HK o výsledku kontroly bankových výpisov a spôsobu úhrady výdavkov cez účet, prípadne bankomatovou kartou, vrátane výberu hotovosti z účtu a vkladov hotovosti na účet a kontroly vykonávania finančných operácií s tým súvisiacimi v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 a internej smernice obce za roky 2016, 2017

4. Správa HK o výsledku kontroly evidencie a vybavovania sťažností 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018

6. Diskusia

7. Interpelácia poslancov

8. Záver

 

Alžbeta Franková, v.r.

poslanec poverený obecným zastupiteľstvom

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.