Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia 26.03.2019

Dátum: 20.03.2019
Počet videní: 153

Vyvesené: 20.03.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce, 20.3.2019 

 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční
dňa 20. 03. 2019 o 10.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie schválenie programu zasadnutia
  Príloha: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  Príloha: 
 4. Schválenie členstva Obce Markušovce v Združení miest a obcí Spiša
  Príloha č. 1: Vysvetlenie
  Príloha č. 2: Vystúpenie
 5. Schválenie VZN Obce Markušovce č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Obce Markušovce
  Príloha č. 1: VZN č. 2/2005
  Príloha č. 2.1: Návrh VZN č. 1/2019
  Príloha č. 2.2: Príloha Návrhu VZN č. 1/2019
  Príloha č. 3: Protest prokurátora
 6. Diskusia
 7. Interpelácia poslancov
 8. Záver

 

 

Marek Virág, v.r.
starosta Obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.