Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na OZ

Dátum: 04.07.2019
Počet videní: 206

Vyvesené: 04.07.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce 04. 07. 2019                                                

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 10. 07. 2019 o 16.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha
 4. Prejednanie predžalobnej upomienky – STAVGEO, s.r.o. 
  1. Príloha
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Interpelácia poslancov
 8. Záver                                                                                       

                                                                                                                                                      Marek Virág,                   

                                                                                                                                             starosta obce Markušovce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.