Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 13. zasadnutie OZ na dňa 03.09.2019

Dátum: 25.09.2019
Počet videní: 217

Vyvesené: 25.09.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce 20. 09. 2019                                                 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 03. 10. 2019 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Použitie nerozdeleného zostatku prebytku hospodárenia z roku 2018
 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Obcou Markušovce a firmou Euro-bau, s.r.o. (Zateplenie objektu Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce)
  1. Príloha č. 1 - Text dodatku
  2. Príloha č. 2 - Krycie listy
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo medzi Obcou Markušovce a TATRAŠINDEL, spol. s r. o. (Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce)
  1. Príloha č. 1 - Text dodatku
  2. Príloha č. 2 - Krycí list rozpočtu
 7. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo č. 2 medzi Obcou Markušovce a TATRAŠINDEL, spol. s r. o. (Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce)
  1. Príloha č. 1 - Zmluva
  2. Príloha č. 2 - Kricí list rozpočtu
 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo medzi Obcou Markušovce a ARPROG, a.s. (ČOV a kanalizácia – III. etapa)
  1. Príloha č. 1 - Text dodatku
  2. Príloha č. 2 - Súhrný list rozpočtu
  3. Príloha č. Rekapitulácia rozpočtu
 9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2019
  1. Príloha
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Interpelácia poslancov
 13. Záver                     

 

                                                                                                                                            Marek Virág, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.