Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 14. zasadnutie OZ na dňa 07.11.2019

Dátum: 04.11.2019
Počet videní: 152

Vyvesené: 04.11.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce 23. 10. 2019                                                

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 07. 11. 2019 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Obcou Markušovce a firmou Euro-bau, s.r.o. (Zateplenie objektu Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce)
  1. Príloha č. 1 - dodatok
  2. Príloha č. 2, 3, 4
 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo medzi Obcou Markušovce a TATRAŠINDEL, spol. s r. o. (Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce)
  1. Príloha č. 1
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19. 06. 2017 medzi Obcou Markušovce a firmou STAVGEO, s.r.o. ( Schody ku kostolu a chodníky, Markušovce)
  1. Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
 7. Schválenie VZN Obce Markušovce č. 3/2019 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce
  1. Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
 8. Návrh na odkúpenie časti pozemku CKN 1200/1 od SA-VA Slovakia, s.r.o.
  1. Príloha č. 1
 9. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu poľnohospodárskych pozemkov pre BLAUMONT, s.r.o. a uzatvorenia nájomnej zmluvy
  1. Príloha č. 1
 10. Návrh na odkúpenie ½ podielu budovy, Michalská 51/67, Markušovce
  1. Príloha č. 1
 11. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2019
  1. Príloha č. 1
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Interpelácia poslancov
 15. Záver                    

 

                                                                                                                                      Marek Virág,                       

                                                                                                                           starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.