Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 15. zasadnutie OZ na dňa 05.12.2019

Dátum: 27.11.2019
Počet videní: 259

Vyvesené: 27.11.2019

Dátum zvesenia: 31.12.2019

Markušovce 21. 11. 2019                                                 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 05. 12. 2019 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha č. 1
 4. Návrh na 2. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2019
  1. Príloha č. 1
  2. Dôvodová správa po prerokovaní vo finančnej komisií
  3. Rozpočet
 5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2019
  1. Príloha č. 1
  2. Dôvodová správa po prerokovaní vo finančnej komisií
  3. Rozpočet
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Obcou Markušovce a firmou Euro-bau, s.r.o. (Zateplenie objektu Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce)
  1. Príloha č. 1 - Dodatok k zmluve
  2. Príloha č. 2,3,4
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo medzi Obcou Markušovce a TATRAŠINDEL, spol. s r. o. (Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce)
  1. Príloha č. 1 - Dodatok k zmluve
  2. Príloha č. 2
  3. Príloha č. 3
 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19. 06. 2017 medzi Obcou Markušovce a firmou STAVGEO, s.r.o.  ( Schody ku kostolu a chodníky, Markušovce)
  1. Príloha č. 1 - Dodatok k zmluve
  2. Príloha č. 2
 9. Návrh na zvýšenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o 30% s účinnosťou od 01. 01. 2020
 10. Návrh na schválenie Plánu obnovy verejného vodovodu Obce Markušovce a Plánu obnovy verejnej kanalizácie Obce Markušovce
  1. Príloha č. 1 - vodovod
  2. Príloha č. 1 - kanalizácia
 11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
  1. Príloha č. 1 - stanovisko HK
 12. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na roky 2020-2022
  1. Príloha č. 1
 13. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2020-2022
  1. Príloha č. 1
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Interpelácia poslancov
 17. Záver                     

                                                                                                                      

                      Marek Virág, v.r.  

                                                                                                                                  starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.