Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 17 zasadnutie OZ dňa 9.1.2020

Dátum: 01.01.2020
Počet videní: 243

Vyvesené: 01.01.2020

Dátum zvesenia: 17.01.2020

Markušovce 27. 12. 2019                                                

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                              dňa 09. 01. 2020 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha č. 1
 4. Návrh na schválenie Plánu obnovy verejného vodovodu Obce Markušovce
  1. Príloha č. 1
 5. Návrh na schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie Obce Markušovce
  1. Príloha č. 1
 6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 90/2019 zo dňa 07. 11. 2019 a návrh na odkúpenie časti pozemku CKN 1200/1 od SA-VA Slovakia, s.r.o. 
  1. Príloha č. 1 - Žiadosť
 7. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na roky 2020-2022​​​​​​​
  1. Príloha č. 1
 8. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2020-2022
  1. Príloha č. 1​​​​​​​
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Interpelácia poslancov
 12. Záver                    

 

                                                                                                                     Marek Virág, v. r.

                                                                                                          starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.