Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 19. zasadnutie OZ dňa 06. 02. 2020

Dátum: 27.01.2020
Počet videní: 261

Vyvesené: 27.01.2020

Dátum zvesenia: 07.02.2020

Markušovce 23. 01. 2020                                                 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 06. 02. 2020 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  1. Príloha č. 1
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha č. 1
 4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
 5. Návrh na schválenie zmluvy medzi Obcou Markušovce a doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.
  1. Príloha č. 1
 6. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na roky 2020-2022
  1. Príloha č. 1
 7. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2020-2022
  1. Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Interpelácia poslancov
 11. Záver                     

 

Marek Virág

starosta obce Markušovce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.