Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály

Dátum: 27.05.2020
Počet videní: 274

Vyvesené: 27.05.2020

Dátum zvesenia: 12.06.2020

Markušovce 27. 05. 2020          

                                       

POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 28. 05. 2020 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome v Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

  1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  2. Schválenie návrhovej komisie a overovataeľov zápisnice
  3. Súhlas na schválenie predloženia ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu "Podpora prístupu k pinej vode v prostredí MRK v Obci Markušovce
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Interpelácia poslancov
  7. Záver

 

Marek Virág
starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.