Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 27. zasadnutie OZ zo dňa 1.10.2020

Dátum: 18.09.2020
Počet videní: 335

Vyvesené: 18.09.2020

Dátum zvesenia: 04.10.2020

Markušovce 17. 09. 2020                                                 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 01.10. 2020 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome v Markušovciach s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na schválenie Dohody o urovnaní záväzkov voči zhotoviteľovi TATRAŠINDEL, spol. s.r.o., SNV
  1. Príloha č.1_Dohoda o urovnaní
  2. Príloha č. 2_Súpis vykonaných prác
 4. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Ingrid Schneiderovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha č. 1
 5. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Jána Dračku a Evu Dračkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha č. 1
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Interpelácia poslancov
 9. Záver                     

 

 

 

 

 

Marek Virág v.r.

starosta obce Markušovce

 

 

Chcem Vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

 

Materiály k bodom rokovania Vámzasielame e-mailom.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.