Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 38. zasadnutie OZ zo dňa 4.11.2021

Dátum: 25.10.2021
Počet videní: 318

Vyvesené: 25.10.2021

Dátum zvesenia: 10.11.2021

Markušovce 22. 10. 2021                                             

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 04. 11. 2021 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (203.42 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (165.53 kB)
 3. Kontrola uznesení (148.86 kB)
  1. Príloha č. 1 - kontrola uznesení (567.44 kB)
 4. Návrh VZN obce Markušovce č. .../2021, ktorým sa mení VZN obce Markušovce č. 2/2013, ktorým sa mení záväzná časť územného plánu zóny Markušovce (181.63 kB)
  1. Doplnenie dôvodovej správy 4a a 4b (53.41 kB)​​​​​​​
   1. Príloha č. 1 - Bod č 4 P1 text VZN návrh.pdf (1.77 MB)
   2. Príloha č. 2 - Bod č 4 P2 Správa o prerokovaní.pdf (1.31 MB)
   3. Príloha č. 3 - Bod č 4 P3 žiadosť o preskúmanie návrhu .pdf (612.01 kB)
   4. Príloha č. 4-5 - Bod č 4 P4 a P5 vyhodnotenie pripomienok.pdf (1.06 MB)
   5. Príloha č. 6 - Bod č 4 P6 ÚP Sprievodná správa.pdf (6.65 MB)
   6. Príloha č. 7 - Bod č 4 P7 informatívna príloha.pdf (4.9 MB)
 5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmluvy  o poskytnutí dotácie CVČ Smižany (169.92 kB)
  1. Príloha č. 1. - Žiadosť (329.09 kB)
  2. Príloha č. 2. - Návrh zmluvy (795.29 kB)
 6. Prerokovanie odmeny TSP v rámci projektu UPSVR č. 1/2021/§54-PSS – „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ (198.9 kB)
  1. Príloha č. 1. - manuál k projektu (1.02 MB)
 7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a konsolidovanej výročnej správe (189.41 kB)
  1. Príloha č. 1 - správa audítora (847.52 kB)
  2. Príloha č. 2 - konsolidovaná závierka (125.54 kB)
  3. Príloha č. 3 - konsolidovaná výročná správa (861.25 kB)
 8. Návrh na vyradenie majetku obce (199.83 kB)
  1. Príloha č. 1. - Zoznam majetku (120.42 kB)
 9. Návrh na 6. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2021 (369.22 kB) 
  1. Príloha č. 1 - rozpočet ZŠ s MŠ (130.34 kB)
 10. Návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021  (263.65 kB)
  1. Príloha č. 1 (1.37 MB)
  2. Príloha č. 2 (45.37 kB)
  3. Príloha č. 3 (3.2 MB)
 11. Správa z kontroly  vybraných položiek rozpočtu obce za rok 2018 (153.67 kB) 
  1. Príloha č. 1 (629.3 kB)
 12. Správa z kontroly  evidencie finančných zábezpek a ich účtovania (154.86 kB)
  1. Príloha č. 1 (636.85 kB)
 13. Správa z kontroly správy inšpektorátu práce (150.78 kB)
  1. Príloha č. 1 (585 kB)
 14. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 (153.53 kB) 
  1. Príloha č. 1 (273.15 kB)​​​​​​​
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Interpelácia poslancov
 18. Záver                                                 

 

                                                                                                           Marek Virág

                                                                                                              starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.