Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 39. zasadnutie OZ zo dňa 2.12.2021

Dátum: 21.11.2021
Počet videní: 233

Vyvesené: 21.11.2021

Dátum zvesenia: 07.12.2021

Markušovce 19. 11. 2021                                             

                                                                                     POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

39. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                                 dňa 02. 12. 2021 o 17.00 hod.

         v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (229.92 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (219.51 kB)
 3. Kontrola uznesení (161.14 kB)
  1. Kontrola uzneseníPríloha - kontrola uznesení (507.57 kB)
 4. Návrh VZN obce Markušovce č. .../2021, ktorým sa mení VZN obce Markušovce č. 2/2013, ktorým sa mení záväzná časť územného plánu zóny Markušovce (181.04 kB)
  1. Doplnenie dôvodovej správy 4 a (178.88 kB)
  2. Doplnenie dôvodovej správy 4 b (147.55 kB) 
   1. Príloha - Bod č 4 P7 informatívna príloha.pdf (4.9 MB)
   2. Príloha - Bod č 4 P6 ÚP Sprievodná správa.pdf (6.65 MB)
   3. Príloha - Bod č 4 P4 a P5 vyhodnotenie pripomienok.pdf (1.06 MB)
   4. Príloha - Bod č 4 P3 žiadosť o preskúmanie návrhu .pdf (611.82 kB)
   5. Príloha - Bod č 4 P2 Správa o prerokovaní.pdf (1.31 MB)
   6. Príloha - Bod č 4 P1 text VZN návrh.pdf (1.77 MB)
 5. Návrh na 7. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2021 (371.83 kB) 
  1. Príloha - Bod č. 5 - rozpočet ZŠ s MŠ.pdf (210.76 kB)
  2. Príloha - Bod č. 5 - Oznámenie o úprave finančných prostriedkov na rok 2021.pdf (342.76 kB)
 6. Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 (261.29 kB) 
  1. Príloha - Rozpočet obce (2.32 MB)
  2. Príloha - Oznámenie o úprave finančných prostriedkov na rok 2021 (342.8 kB)
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Interpelácia poslancov
 10. Záver                                                 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.