Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 42. zasadnutie OZ zo dňa 29.3.2022

Dátum: 22.03.2022
Počet videní: 319

Vyvesené: 22.03.2022

Dátum zvesenia: 07.04.2022

Markušovce  21. 03. 2022    

                                        

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 29. 03. 2022 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (334.28 kB)
  1. Bod_č_1_príloha_Pozvanka_na_42_OZ.pdf (196.46 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (295.83 kB)
 3. Kontrola uznesení (149.26 kB)
  1. Bod_č_3_príloha_48. správa kontroly uznesení OZ 25.3.2022.pdf (496.24 kB)​​​​​​​
 4. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a o zriadení vecného bremena na obecných pozemkoch  parc. č. KN C 3364/5, 2946/1 a 2949 (151.5 kB)
  1. Bod_č_4_príloha RIS.pdf (2 MB)
 5. Potvrdenie uznesenia č. 240/2022 zo dňa 03.03.2022 Rozpočtu ZŠ s MŠ  na  rok 2022
 6. Schválenie návrhu č. 2 rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 (233.71 kB)​​​​​​​
  1. Bod_č_6_Príloha č. 1 Návrh rozpočtu OcÚ.pdf (1.11 MB)​​​​​​​
 7. Použitie Rezervného fondu na riešenie mimoriadnej situácie z dôvodu požiaru v obci (176.01 kB)​​​​​​​
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Interpelácia poslancov
 11. Záver                                     

          

                                            Marek Virág, v.r.                                                                                                          

                                   starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.