Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 43. zasadnutie OZ zo dňa 06.4.2022

Dátum: 01.04.2022
Počet videní: 286

Vyvesené: 01.04.2022

Dátum zvesenia: 11.04.2022

Markušovce  31. 03. 2022                                            

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 06. 04. 2022 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (362.66 kB)
  1. Pozvanka_na_43_OZ.pdf (199.29 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (324.27 kB)
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v ZS pre firmu Doktorka, s.r.o., 053 23 Rudňany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (129.46 kB)
  1. Bod_č_4_príloha_žiadosť.pdf (51.94 kB)
 5. Návrh na schválenie prenájmu  nebytových  priestorov  v  ZS  pre Doktorka, s. r. o. , 053 23 Rudňany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (126.49 kB)
  1. Bod_č_5_príloha_zámer.pdf (975.76 kB)
 6. Návrh na schválenie obvodu na náhradu pozemkov v obvode JPÚ Markušovce - Jareček (139.1 kB)​​​​​​​
  1. Bod_č_6_príloha.pdf (3.57 MB)
 7. Schválenie viacročného rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16 Markušovce na roky 2023 a 2024 (224.84 kB)​​​​​​​
  1. Bod_č_7_príloha_Rozpočet-2022-ZŠsMŠ-pozmeň.-návrh-na-roky-úpr.2022,2023,2024 (1).pdf (354.42 kB)
 8. Schválenie návrhu č. 2 rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (205.52 kB)​​​​​​​​​​​​​​
  1. Bod_č_8_Príjmy_Rozpocet_2022_2024_ocu.pdf (456.56 kB)
  2. Bod_č_8_Výdavky rozpocet-2022-2024-ocu-pozmenujuci-navrh.-xlsx.pdf (1.64 MB)
  3. Bod_č_8_Sumár rozpocet-2022-2024-ocu-pozmenujuci-navrh.-xlsx.pdf (230.83 kB)​​​​​​​
  4. Bod_č_8_Príloha č. 2_rozpočet NMŠ.pdf (107.2 kB)​​​​​​​
 9. Potvrdenie uznesení číslo 243 až 250 zo dňa 3.3.2022. (763.19 kB)
 10. Schválenie dotácie podľa VZN č. 4/2016 pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia chovateľov poštových holubov Markušovce - 02312 (154 kB)​​​​​​​
  1. Bod_č_10_Žiadosť Zväz holubov.pdf (431.32 kB)
 11. Schválenie dotácie podľa VZN č. 4/2016 pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie (145.73 kB)​​​​​​​
  1. Bod_č_11_Príloha Spišské Podhradie_žiadosť.pdf (304.1 kB)
 12. Schválenie dotácie podľa VZN č. 4/2016 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Markušovce (147.27 kB)​​​​​​​
  1. Bod_č_12_Príloha Fara Markušovce_žiadosť.pdf (404.54 kB)​​​​​​​
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Interpelácia poslancov
 16. Záver                                 

 

 

                                                                                               Marek Virág, v.r.

                                                                                       starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.