Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 44. zasadnutie OZ zo dňa 5.5.2022

Dátum: 25.04.2022
Počet videní: 142

Vyvesené: 25.04.2022

Dátum zvesenia: 11.05.2022

Markušovce  22. 04. 2022         

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

44 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 05. 05. 2022 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (338.06 kB)
  1. Pozvanka_na_44_OZ.pdf (222.7 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (299.54 kB)
 3. Kontrola uznesení (148.68 kB)
  1. Bod č 3 Príloha_49 správa kontroly uznesení OZ.pdf (286.69 kB)
 4. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v ZS pre firmu Doktorka, s.r.o., 053 23 Rudňany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (129.62 kB)
  1. Bod č 4 príloha_žiadosť.pdf (56.04 kB)
 5. Návrh na schválenie prenájmu  nebytových  priestorov  v  ZS  pre Doktorka, s. r. o. , 053 23 Rudňany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (125.61 kB)
  1. Bod č 5 príloha_zámer.pdf (979.87 kB)
 6. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a o zriadení vecného bremena na pozemkoch  parc. č. KN C 1801/1, KN C 1801/22, KN C 1802/1, KN E 2313/1, KN E 2311/1 medzi obcou Markušovce a Silviou Kotlárovou, Jareček 86/29, 053 21 Markušovce (174.8 kB)
  1. Bod č 6 príloha 1.pdf (210.35 kB)
  2. Bod č 6 Príloha_č_2.pdf (273.28 kB)
  3. Bod č 6 príloha_č_3.pdf (37.48 kB)
 7. Návrh na schválenie Zmluva o dielo č. ...............medzi Obcou Markušovce a firmou EURO-BAU s. r. o. (Kanalizačná prípojka a čerpacia stanica pri novostavbe MŠ v Markušovciach) (151.5 kB)
  1. Bod č 7 Príloha 1 a 2.pdf (412.32 kB)
 8. Návrh na schválenie Zmluva o dielo č. 2822EB medzi Obcou Markušovce a firmou   EUROBAU s. r. o. (Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce) (176.26 kB)
  1. Bod č 8 Príloha 1 a 2.pdf (663.46 kB)
 9. Prerokovanie žiadosti firmy BLAUMONT v zmysle záverov stavebnej komisie obce Markušovce (137.51 kB)
  1. Bod č 9 Príloha GP.pdf (442.92 kB)​​​​​​​
 10. Schválenie zámeru na odpredaj časti pozemku pre SR, zastúpenú správcom ŽSR (137.27 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 10 Príloha GP.pdf (4.85 MB)​​​​​​​
 11. Návrh na schválenie prevodu majetku do správy ZŠ s MŠ v Obci Markušovce (150.74 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 11 Prílohy 1_4.pdf (206.44 kB)​​​​​​​
 12. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16 Markušovce na rok 2022 (369.44 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 12 ZŠsMŠ rozpočet 2022.pdf (613.12 kB)
 13. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 (184.09 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 13 Návrh na 1 zmenu rozpočtu obce.pdf (1.82 MB)​​​​​​​
 14. Správa z kontroly účtovania mzdových prostriedkov obce v nadväznosti na rozpočet a personálne veci v Obci Markušovce (154.69 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 14 Správa zaúčtovanie miezd.pdf (754.48 kB)​​​​​​​
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Interpelácia poslancov
 18. Záver              

                       

                                                                                      Marek Virág, v.r.                

                                                                                         starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.