Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 45. zasadnutie OZ zo dňa 9.6.2022

Dátum: 30.05.2022
Počet videní: 373

Vyvesené: 30.05.2022

Dátum zvesenia: 15.06.2022

Markušovce  30. 05. 2022        

                                                                              POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                                dňa 09. 06. 2022 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  1. Pozvanka_na_45_OZ.pdf (212.34 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Bod č_3_Príloha 50_správa kontroly uznesení OZ.pdf (315.74 kB)
 4. Návrh na schválenie zámeru, prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku CKN 147/1
 5. Návrh na schválenie zámeru, prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku
  1. Bod č_5_Príloha_GP_99_2021.pdf (2.6 MB)
 6. Návrh na schválenie prevodu časti pozemku pre SR, zastúpenú správcom ŽSR z dôvodu hodného osobitného zreteľa​​​​​​​
  1. Bod č_6_Príloha.pdf (3.22 MB)
 7. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pre Blaumont s.r.o. , Brunské 478, Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa​​​​​​​
  1. Bod č_7_Príloha.pdf (5.03 MB)
 8. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 3483/1 medzi obcou Markušovce a Henrichom Hadušovským, Matejovce /n/Hornádom č. 96 a Romanom Hadušovským, Matejovce /n/Hornádom 41.​​​​​​​
  1. Bod č_8_Príloha 1_až_4.pdf (691.55 kB)
 9. Návrh na schválenie Zmluva o dielo č. ...............medzi Obcou Markušovce a firmou EURO-BAU s.r.o. (Kanalizačná prípojka a čerpacia stanica pri novostavbe MŠ v Markušovciach).​​​​​​​
  1. Bod č_9_Príloha 1 a 2.pdf (1.04 MB)
 10. Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Markušovce za rok 2021​​​​​​​
  1. Bod č_10_príloha Stanovisko HK k záv.účtu.pdf (610.45 kB)​​​​​​​
 11. Bod č_11_DS_k-zaverecnemu-uctu.pdf (154.34 kB)
  1. Bod č_11_Záverečný účet 2021 - návrh.pdf (656.07 kB)
  2. Bod č_11_Príloha č. 1 OcU plnenie rozpočtu 2021.pdf (996.48 kB)
  3. Bod č_11_Príloha č. 2 ZŠsMŠ plnenie rozpočtu 2021 .pdf (462.95 kB)
  4. Bod č_11_Príloha č. 3 - nedoplatky.pdf (325.17 kB)
 12. Prerokovanie a schválenie 2. zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16 Markušovce na rok 2022​​​​​​​
  1. Bod č_12_príloha č. 1 ZŠsMŠ.pdf (694.39 kB)
 13. Prerokovanie a schválenie 3. zmeny rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022
  1. Bod č_13_príloha č 1 OcU.pdf (1.82 MB)
 14. Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu pozemkov pre Zdenka Pompu a manželku Zuzanu Pompovú, Jareček 101/55, 053 21 Markušovce z  dôvodu hodného osobitného zreteľa​​​​​​​
  1. Bod č_14_Príloha_č_1.pdf (2.74 MB)​​​​​​​
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Interpelácia poslancov
 18. Záver              

                       

                                                                                              Marek Virág, v.r.

                                                                                       starosta obce Markušovce

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.