Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 47. zasadnutie OZ zo dňa 8.9.2022

Dátum: 27.08.2022
Počet videní: 154

Vyvesené: 27.08.2022

Dátum zvesenia: 12.09.2022

Markušovce  26. 08. 2022        

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                              dňa  08. 09. 2022 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (389.94 kB)
  1. Pozvanka_na_47_OZ.pdf (205.37 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (351.39 kB)
 3. Kontrola uznesení (149.78 kB)
  1. Bod c 3_52_správa kontroly uznesení OZ.pdf (224.64 kB)
 4. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena č. 836125004-1-2022-ZVB (201.2 kB)
  1. Bod c 4 Schválenie zmluvy o ZVB.pdf (436.14 kB)
 5. Schválenie dodatku č. 2 k zmluve č. 836125002-1-2019-ZoBZVB (187.26 kB)
  1. Bod c 5_Schválenie dodatku č 2 k ZoBZVB.pdf (54.98 kB)
 6. Návrh na schválenie podmienok VOS na prevod novovytvoreného pozemku CKN 503 (272.68 kB)
 7. Návrh na schválenie podmienok VOS na prevod pozemku CKN 147/1 (262.28 kB)
 8. Návrh na schválenie prevodu časti pozemku pre SR, zastúpenú správcom ŽSR z dôvodu hodného osobitného zreteľa (141.69 kB)
  1. Bod c 8_Príloha_Zverejnenie - SR - ŽSR.pdf (146.23 kB)
 9. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pre Blaumont s. r. o. , Brunské 478, Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (134.25 kB)
  1. Bod c 9 Príloha_Zverejnenie - Blaumont s.r.o..pdf (142.51 kB)
 10. Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu pozemkov pre Zdenka Pompu a manželku Zuzanu Pompovú, Jareček 101 55, 053 21 Markušovce (141.52 kB)
  1. Bod c 10 Príloha GP.pdf (40.72 kB)
 11. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pre Zdenka Pompu a manželku Zuzanu Pompovú, Jareček 101 55, 053 21 Markušovce (141.37 kB)
  1. Bod c 11 Príloha.pdf (335.81 kB)
 12. Bod c 12 DS_žiadosti pozemky.pdf (149.27 kB)​​​​​​​
  1. Bod c 12 príloha žiadosti.pdf (1.41 MB)​​​​​​​
 13. Schválenie VZN Obce Markušovce o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (157.58 kB)​​​​​​​
  1. Bod c 13 Príloha_Návrh VZN č 1 2022.pdf (136.34 kB)
 14. Schválenie VZN Obce Markušovce o prideľovaní bytov a nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Markušovce (157.45 kB)​​​​​​​
  1. Bod c 14 Príloha_Návrh VZN č 2 2022.pdf (3.87 MB)​​​​​​​
 15. Správa o výsledku inventarizácie za rok 2021 (117.52 kB)​​​​​​​
  1. Bod c 15 Príloha_IZ.pdf (2.2 MB)
 16. Bod c 16 DS Návrh na vyradenie majetku 2022.pdf (197.49 kB)​​​​​​​
  1. Bod c 16 Príloha.pdf (70.72 kB)​​​​​​​
 17. Návrh na 4. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2022 (367.06 kB)​​​​​​​
  1. Bod c 17 príloha č 1.pdf (423.41 kB)
  2. Bod c 17 príloha č 2.pdf (28.02 kB)
  3. Bod c 17 príloha č 3.pdf (185.72 kB)​​​​​​​
 18. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 (305.2 kB)​​​​​​​
  1. Bod c 18 Príloha č. 1 5. zmena rozpočtu OcU.pdf (920.31 kB)
 19. Rôzne
 20. Diskusia
 21. Interpelácia poslancov
 22. Záver                        

                                                                                               Marek Virág, v.r.

                                                                                       starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.