Navigácia

Obsah

Obecný časopis

Informácie o živote v obci nájdete na stránkach kultúrno-spoločenského občasníka obce Markušovce - Markušovský spravodaj, ktorý vydáva Obecný úrad Markušovce.

V roku 2008 obec vydala tieto čísla Markušovského spravodaja:

Obecný časopis                     

spravodaj_012008_web

Obecný časopis

spravodaj_022008_web

Obecný časopis

spravodaj_032008_web