Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 

Predseda Národnej rady Slovenskej Republiky rozhodnutím číslo 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Podrobné informácie   http://www.minv.sk/?volby-oso2014

 

VYHLÁSENIE KANDIDÁTURY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Markušovce a pre voľby starostu Obce Markušovce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Markušovce:  Vyhlásenie kandidatúry poslanci A3.pdf
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Markušovce: Vyhlásenie kandidatúry_starosta_Markušovce.pdf

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 14.8.2014, číslo 223/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach bude mať celkom 11 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
 

OZNÁMENIE o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obec Markušovc podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbnách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že k 15. 8. 2014 v Markušovciach je  4 149  obyvateľov.
 

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 11 ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 14.8.201,4 číslo 224/2014, určilo výkon funkcie starostu Obce Markušovce pre volebné obdobie r. 2014 - 2018 v rozsahu 1, t.j. na plný úväzok.
Oznámenie   : 02 Oznámenie o rozsahu výkonu starostu.pdf