Navigácia

Obsah

Výsledky hlasovania

Hlasovacie preukazy

E-mailová adresa na doručenie

obecmarkusovce@markusovce.sk

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, starosta obce utvoril volebné okrsky a určil volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4.novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

Voľby o Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča v slovenskom jazyku

Kidňipen andre Narodno rada vaš Slovakijakeri republika

Informaciji pedal voľičis v rómskom jazyku

Voľba poštou 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:  obecmarkusovce@markusovce.sk

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia:   http://www.minv.sk/?nr20-posta2