Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Markušovce na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Markušovce
Sídlo: Michalská 51, 053 21  Markušovce
Štatutárny zástupca: Peter FULLA, starosta obce
IČO: 00 329 355
DIČ: 2020717765

Kontakt:
Obec Markušovce
Michalská 51
053 21 Markušovce

Tel.: 053/4498108
Mobil: 0903 622 942
E-mail: obecmarkusovce@markusovce.sk
Int. stránka: www.markusovce.sk


Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
"Multifunkčné ihrisko v obci Markušovce" 27.06.2018
"Dodanie publicity projektu pre materskú školu v obci Markušovce" 22.01.2018
"Dodanie softvéru pre materskú školu v obci Markušovce" 22.01.2018
"Vypracovanie projektovej dokumentácie" pre projekt so zameraním: Novostavba materskej školy v obci Markušovce 19.12.2016
"Vypracovanie projektovej dokumentácie" pre projekt so zameraním: Novostavba komunitného centra v obci Markušovce 19.12.2016
"Spracovanie prieskumu trhu verejného obstarávania" pre projekt so zameraním: Novostavba materskej školy v obci Markušovce 19.12.2016
Samospráva Úradná tabuľa Prístup k informáciám Dôležité dokumenty Zverejňovanie Profil verejného obstarávateľa Verejné obstarávania Súhrné správy Projekty SMS - info Voľby Referendum Organizácie pôso 19.12.2016
"Stavebné práce - Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - dokončovacie práce" 19.07.2016
"Stavebné práce - Chodník, schody a zábradlie ku kultúrnemu domu v obci Markušovce" 19.07.2016
"Stavebné práce - striešky nad balkóny NB ul. Školská" 24.05.2016
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie "Výstavba KC Markušovce" 24.05.2016
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie "Výstavba MŠ Markušovce" 24.05.2016
Podlimitná zákazka Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce - chodníky, 3.etapa 22.07.2015
Podlimitná zákazka Nákup multifunkčného nákladného motorového vozidla 13.03.2014