Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN obce Markušovce č. 2/2022

NÁVRH (581.71 kB)


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE MARKUŠOVCE č. 2/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Vyvesené: 29. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť