Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN obce Markušovce č. 1/2022

Návrh (536.01 kB)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE MARKUŠOVCE
č. 1/2022
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2017

- Dodatok č. 1 -

Vyvesené: 29. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť