Navigácia

Obsah

Hospodárenie s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce 2019

Príloha č. 1 - Uznesenia