Navigácia

Obsah

Správy

Nákup kompostérov v obci Markušovce

Nákup kompostérov v obci Markušovce celý text

ostatné | 9. 1. 2023 | Autor: Správca Webu

Monografia obce Markušovce už k dispozícií.

Monografia obce Markušovce už k dispozícií.
celý text

ostatné | 20. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Markušovce

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Markušovce celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce

Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Novostavba MŠ v obci Markušovce

Novostavba MŠ v obci Markušovce celý text

ostatné | 15. 2. 2022 | Autor: Správca Webu

Novostavba MŠ v obci Markušovce

Novostavba MŠ v obci Markušovce celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Komunitné centrum v Obci Markušovce

Komunitné centrum v Obci Markušovce celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
projekt

Projektová informácia - Nákup kompostérov

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie (so súvisom na podporu predchádzania vzniku odpadov)

Výška nenávratného finančného príspevku:
80 157,96 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie:
od 08/2018 do 04/2019 celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: