Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo volebné obdobie 2018 - 2022

Zloženie obecného zastupiteľstva

Bc. Klára Čechová

Mgr. Miriama Farkalinová

Ing. Vladimír Filinský do 21.1.2021

Alžbeta Franková

Mgr. Františka Fullová

Miroslav Gurčík

Viera Holečková

Tomáš Klučár

Vladimír Macej

Mgr. Jozef Palkovič

Ondrej Richnavský od 8.4.2021

Pavol Zmuda

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dochádzka poslancov 47. OZ.pdf (474.78 kB) k dátumu 8. septembra 2022 - po 47. zasadnutí OZ.


47. zasadnutie OZ zo dňa 8.9.2022

46. zasadnutie OZ zo dňa 18.7.2022

45. zasadnutie OZ zo dňa 9.6.2022

44. zasadnutie OZ zo dňa 5.5.2022

43. zasadnutie OZ zo dňa 6.4.2022

42. zasadnutie OZ zo dňa 29. marca 2022

41. zasadnutie OZ zo dňa 3.3.2022

40. zasadnutie OZ zo dňa 13.1.2022

39. zasadnutie OZ zo dňa 2.12.2021

38. zasadnutie OZ zo dňa 4.11.2021

37. zasadnutie OZ zo dňa 2.9.2021

36. zasadnutie OZ zo dňa 5.8.2021

35. zasadnutie OZ zo dňa 29.6.2021

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ zo dňa 29.6.2021 14.07.2021 30.07.2021
Pozvánka na 35. zasadnutie OZ dňa 29.6.2021 25.06.2021 11.07.2021
Materiály na 35. zasadnutie OZ zo dňa 29.6.2021 25.06.2021 11.07.2021

34. zasadnutie OZ zo dňa 17.6.2021

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 34. zasadnutia OZ zo dňa 17.6.2021 01.07.2021 17.07.2021
Pozvánka na 34. zasadnutie OZ dňa 17.6.2021 14.06.2021 30.06.2021
Materiály na 34. zasadnutie OZ zo dňa 17.6.2021 14.06.2021 30.06.2021

33. zasadnutie OZ zo dňa 27.5.2021

32. zasadnutie OZ zo dňa 22.4.2021

31. zasadnutie OZ dňa 8.4.2021

30. zasadnutie OZ zo dňa 9.3.2021

29. zasadnutie OZ zo dňa 10.12.2020

28. zasadnutie OZ zo dňa 3.12.2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o zrušení OZ 31.12.2020 16.01.2021
Pozvánka na 28. zasadnutie OZ zo dňa 3.12.2020 20.11.2020 06.12.2020
Materiály na 28. zasadnutie OZ zo dňa 3.12.2020 20.11.2020 06.12.2020

27. zasadnutie OZ zo dňa 1.10.2020

26. zasadnutie OZ zo dňa 3.9.2020

25. zasadnutie OZ zo dňa 6.8.2020

24. zasadnutie OZ zo dňa 3.7.2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Uznesenia z 24. OZ zo dňa 3.7.2020 21.08.2020 06.09.2020
Oznámenie o zvolaní 24. zasadnutia OZ zo dňa 3.7.2020 27.07.2020 12.08.2020
Zvuková nahrávka z 24. zasadnutia OZ zo dňa 03.07.2020 27.07.2020 12.08.2020

23. zasadnutie OZ zo dňa 1.6.2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ zo dňa 01.06.2020 01.07.2020 29.07.2020
Uznesenia z 23. zasadnutia OZ zo dňa 01.06.2020 01.07.2020 29.07.2020
Hlasovanie na 23. zasadnutí OZ 01.07.2020 29.07.2020
Zvuková nahrávka z 23. zasadnutia OZ zo dňa 01.06.2020 01.07.2020 29.07.2020
Pozvánka 28.05.2020 13.06.2020
Materiály 28.05.2020 13.06.2020

22. zasadnutie OZ zo dňa 28.5.2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zvuková nahrávka z 22. zasadnutia OZ zo dňa 28.05.2020 29.07.2020 14.08.2020
Hlasovanie na 22. zasadnutí OZ 01.07.2020 17.07.2020
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ zo dňa 28.05.2020 01.07.2020 29.07.2020
Pozvánka 27.05.2020 12.06.2020
Materiály 27.05.2020 12.06.2020

21. zasadnutie OZ zo dňa 29. 04. 2020

20. zasadnutie OZ zo dňa 05. 03. 2020

19. zasadnutie OZ zo dňa 06. 02. 2020

18. zasadnutie OZ zo dňa 21.01.2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 18. zasadnutia OZ, zo dňa 21.1.2020 12.02.2020 28.02.2020
Materiály na 18 zasadnutie OZ dňa 21.1.2020 15.01.2020 31.01.2020
Pozvánka na 18 zasadnutie OZ na dňa 21.1.2020 10.01.2020 26.01.2020

17. zasadnutie OZ zo dňa 09.01.2020

16. zasadnutie OZ zo dňa 20.12.2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 16. zasadnutia OZ zo dňa 20.12.2019 10.01.2020 26.01.2020
Pozvánka na 16 zasadnutie OZ na dňa 20.12.2019 18.12.2019 03.01.2020
Materiály 16 zasadnutie OZ na dňa 20.12.2019 18.12.2019 03.01.2020

15. zasadnutie OZ zo dňa 05.12.2019

14. zasadnutie OZ zo dňa 07.11.2019

13. zasadnutie OZ zo dňa 03.10.2019

12. zasadnutie OZ zo dňa 05.09.2019

11. zasadnutie OZ zo dňa 20.8.2019

10. zasadnutie OZ zo dňa 10.7.2019

9. zasadnutie OZ zo dňa 25.6.2019

8. zasadnutie OZ zo dňa 20.6.2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 8 zasadnutie OZ 26.07.2019
Zápisnica z 8 zasadnutia OZ 25.06.2019
Pozvánka 13.06.2019 21.06.2019
Materiály na OZ 13.06.2019

Pozvánka

Materiály

Uznesenia

Zvukový záznam

Zápisnica

Hlasovanie