Navigácia

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

Zloženie komisií

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Tomáš Farkašovský
Členovia komisie: Jarmila Bondírová, Ing. Paulína Frankovičová, Mgr. Katarína Grečková, Miroslav Gurčík,       Ing. Maroš Krajčír, PhD., Vladimír Macej, Mgr. Jozef Palkovič, Pavol Zmuda, Ján Zummerling

Komisia pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy

Predseda: Alžbeta Franková
Členovia komisie: Ing. Paulína Frankovičová, Mgr. Katarína Grečková, Miroslav Gurčík, Ing. Tomáš Farkašovský, Viera Helečková, Mgr. Františka Fullová
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia verejného poriadku pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia

Predseda: Ján Zummerling
Členovia komisie: Pavol Zmuda, Jarmila Bondírová, Mgr. Jozef Palkovič, Ing. Maroš Krajčír, PhD., Vladimír Macej, MVDr. Gregor Mikolaj, Mgr. Lukáš Klučár, Tomáš Kľučár
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Predseda: Mgr. Jozef Palkovič
Členovia komisie: Vladimír Macej, Pavol Zmuda, Jarmila Bondírová, Ing. Paulína Frankovičová, Mgr. Katarína Grečková, Ing. Maroš Krajčír, PhD., Mgr. Peter Laznia, Ing. Tomáš Farkašovský, Ján Zummerling,                   Ondrej Richnavský
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia pre verejné obstarávanie a projekty

Predseda: Pavol Zmuda
Členovia komisie: Miroslav Gurčík, Ing. Paulína Frankovičová, Alžbeta Franková, Ing. Tomáš Farkašovský,  Vladimír Macej, Ing. Maroš Krajčír, PhD., Ing. Vladimír Filinský, Ing. Peter Hamrák
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia pre rómsku problematiku

Predseda: Miroslav Gurčík
Členovia komisie: Mgr. Katarína Grečková, Ján Zummerling, Alžbeta Franková, Jarmila Bondírová, Mgr. Jozef Palkovič, Ján Pecha, Vladimír Pecha, Štefan Pecha, Dušan Klempár,  Štefan Pecha