Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2010 - 2014 zriadilo tieto komisie:

Stavebná komisia

Členovia komisie: Mgr. Peter Haragoš, Michal Gurčík, Ing. Klára Rimbalová

Finančná komisia

Členovia komisie: Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Mgr. Peter Haragoš, Ing. Martina Ovčiariková

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Členovia komisie: Alžbeta Franková, Mgr. Monika Hodnická, František Kalafut, Ing. Radovan Rimbala, Peter Tarbaj, Ján Jagáč

Akcie a činnosť komisie:

Rok 2014
4. ročník basketbalového turnaja

Rok 2013
3. ročník basketbalového turnaja
Stavanie mája 2013
Jánske ohne 203
Volejbalový turnaj 2013
Markušovskí seniori v Letohrádku
Vianočný stolnotenisový turnaj 

Rok 2012
2. basketbalový turnaj obce Markušovce o putovný pohár
Volejbalový turnaj
4. ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Markušovce
Vianočný stolnotenisový turnaj

Rok 2011
Prvý fašiangový basketbalový turnaj
Stavanie mája 2011
Volejbalový turnaj 2011 
AVITUR v Matejovciach nad Hornádom

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok

Členovia komisie: Mgr. Lukáš Klučár, Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala, Bc. Beáta Hamráková

 


Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradne, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Podrobnosti o komisiách obecného zastupiteľstva upraví "Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Markušovciach".

(Štatút obce, §16)