Navigácia

Obsah

Obecný požiarny zbor

Obecný požiarny zbor

130 rokov Dobrovoľného hasičského zboru Markušovce

Dňa 14. 9. 2008 sa slávnostnou sv. omšou, obetovanou za všetkých hasičov, začali oslavy 130. výročia založenia DHZ v Markušovciach.

V popoludňajších hodinách si za sychravého počasia zmeralo sily v požiarnom útoku s vodou sedem domácich družstiev mládeže a dospelých. Súťaži predchádzalo miestne námetové cvičenie a prehliadka najmodernejšej techniky profesionálnych hasičov, ktorú predviedli príslušníci HaZZ v Sp. Novej Vsi.

Vo večerných hodinách sa v Hasičskej zbrojnici konala slávnostná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnili aj členovia predsedníctva a riaditeľka ÚV v DPO Sp. Nová Ves/Gelnica.

Pozvanie prijal aj predseda KV DPO v Košiciach p. Vendelín Fogaraš.

Slávnostnú členskú schôdzu prišiel pozdraviť aj starosta OcÚ, ktorý sa zároveň stal členom DHZ. DHZ prijal z rúk p. V. Fogaraša medailu, ktorú udelilo prezídium DPO SR „Za mimoriadne zásluhy". Vo svojom príhovore poďakoval všetkým generáciám hasičov DHZ. Jeho slová pohladili ducha mladých, ale i tých skôr narodených členov a dali impulz do ďalšej činnosti. DHZ má toho času 92 členov, z toho 11 žien. Výbor DHZ tvorí 11 členov. Funkciu predsedu zastáva od r. 1993 p. Michal Franko st.

Obvodné kolo DHZ

V duchu osláv 130 výročia založenia DHZ v Markušovciach sa niesol aj 29. jún 2008, kedy sa konalo obvodové kolo DHZ okresu Spišská Nová Ves. Súťaž prebiehala na miestnom ihrisku za účasti 22 družstiev mužov a 8 družstiev žien. Na stupni víťazov po dvoch pokusoch v požiarnom útoku a v štafete 8 x 50 m v kategórii muži stáli:

na I. mieste Markušovce celkový čas 92,8 s (21,2 útok + 71,6 štafeta)

na II. mieste Danišovce 102,0 s (22,2 + 79,8)

na III. mieste Spišské Vlachy 102,8 s (25,2 + 77,6)

v kategórii ženy

na I. mieste Odorín 116,2 s (26,2 + 90,0)

na II. mieste Danišovce 116,2 s (26,4 + 89,8)

na III. Mieste Jamník 121,0 s (28,0 + 93,0)

Čo dodať nakoniec?

Len úprimne poďakovať všetkým účastníkom, organizátorom, rozhodcom, ale i OcÚ Markušovce a sponzorom za všetko úsilie a námahu, čím prispeli k zdarnému priebehu týchto aktivít. Nech sv. Florián, patrón hasičov drží ochrannú ruku nad našou prácou. Nech naša práca je Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Výbor DHZ