Navigácia

Obsah

Oznam o nezávadnosti pitnej vody

Obec Markušovce oznamuje občanom obce Markušovce:

Na základe výsledkov rozboru pitnej vody je voda nezávadná a použiteľná na pitné účely. 

Aktuality

09.01.2023

Nákup kompostérov v obci Markušovce

Nákup kompostérov v obci Markušovce

Detail

20.07.2022

Monografia obce Markušovce už k dispozícií.

Monografia obce Markušovce už k dispozícií.

Detail

09.06.2022

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Markušovce

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Markušovce

Detail

01.03.2022

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce

Detail

01.03.2022

Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce

Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce

Detail

Markušovce majú novú monografiu obce

Obec Markušovce po niekoľko ročnej snahe uviedla dňa 10. 06. 2022 do života svoju prvú  Monografiu obce Markušovce, „TAK PLYNUL ČAS  A HISTÓRIA“. Slávnostný akt sa uskutočnil v koncertnej sále Záhradného pavilónu Babylon /Dardanely/. Aktu sa zúčastnili autori jednotlivých kapitol, fotografi, občania, ktorí sa podieľali na spolupráci ako aj pozvaní hostia. Kultúrny program obohatili žiaci ZŠ, klavírna a husľová skladba, gitarový virtuóz Timotej Závacký a folklórna skupina Markušovčan. Autorom, zostavovateľom a editorom monografie je Ing. Jozef Fajgel s kolektívom odborníkov a ochotných Markušovčanov. Monografia má 20 kapitol, 327 strán, 480 fotografií. Jej tvorba trvala tri roky.

Svojím poslaním má ukázať mladej generácii kde sú jej korene, strednej generácií dať odkaz, aby si vzala k srdcu, že je potrebné naďalej rozvíjať svoju obec ako to robili generácie pred nami. Pre starších je určená  ako spomienka na zašlé časy a pre  návštevníkov bližšie sa zoznámiť  s jedinečnými pamiatkami a historickými udalosťami.

Atmosféru krstu monografie si môžete priblížiť vo fotogalérii.

/udalosti-v-obci/fotogaleria/podujatia/tak-plynul-cas-199sk.html

Obec Markušovce

Obec sa nachádza v južnej časti Hornádskej kotliny, 7 km juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi. Prvé zmienky o obci Markušovce pochádzajú zo začiatku 12. storočia, kedy sa dedina spomína ako hraničná osada a strážna obec. Markušovce boli v trvalej majetkovej držbe jednej z najznámejších východoslovenských feudálnych rodín - Mariássyovcov a patrili jej až do zrušenia poddanstva.

Predkovia Mariássyovcov sa objavujú na Spiši v druhej polovici 13. storočia. Ako prvý zemepán sa spomína Gola či Gala, ktorý sa považuje za nielen zakladateľa osady, ale aj neskoršej zemepanskej rodiny Mariássyovcov.

Samosprávny kraj   Košický
Okres                        Spišská Nová Ves
Región                      Spiš
Počet obyvateľov   4 610
Rozloha                   1851 ha

Starosta                   Peter FULLA

Prvá písomná zmienka z roku 1289