Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 19. zasadnutie OZ dňa 27.6.2024

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 27. 6. 2024 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. Príloha - prehlad-plnenia-uzneseni-na-19-oz-z-18-oz-a-nesplnene
 4. Správa Hlavného kontrolóra obce číslo 2/2024 „Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Markušovce podľa § 17 ods. 15 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
 5. Správa Hlavného kontrolóra obce číslo 3/2024 „Kontrolu vykonávania základnej finančnej kontroly v podmienkach obecného úradu“
 6. Správa o kontrolnej činnosti
 7. Prerokovanie súhlasu so zapojením sa Obce Markušovce do projektu „JPÚ v obci Markušovce“ v rámci výzvy pod kódom – „PSK-UV-005-2024-DV-ESF+“
 8. Návrh na schválenie odkúpenia podielu ½ budovy – Kúria nárožná, Michalská 51/67, Markušovce
  1. Príloha_1_list_vlastnictva-kuria-narozna
  2. Príloha_2_kz-blaumont-obec-markusovce-kuria-narozna
 9. Návrh na odpis pohľadávok zomrelých
  1. Príloha zoznam
 10. Prerokovanie Záverečného účtu obce Markušovce za rok 2023
  1. Príloha _c_1_zaverecny-ucet-obce-za-rok-2023
  2. Príloha _c_2_plnenie_rozpoctu_zssms_k_31_12_2023
  3. Príloha _c_3_cerpanie_rozpoctu_obce_k_31_12_2023
  4. Príloha _c_4_ucet-318-a-ucet-319
 11. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 12. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_8_DS_Návrh na odkúpenie pol. budovy BLAUMONT Veľkosť: 186.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod 9 príloha Veľkosť: 211.8 kB Formát: pdf Dátum: 25.6.2024
Bod č_10_Príloha_č_2_plnenie_rozpoctu_ZSsMS_k_31_12_2023 Veľkosť: 1.28 MB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_10_Príloha_č_1_Záverečný účet obce za rok 2023 návrh Veľkosť: 975.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_5_DS a Správa_3_2024 do OZ Veľkosť: 533.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_4_DS a Správa_2_2024 Veľkosť: 412.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_10_Príloha_č_3_cerpanie_rozpoctu_obce_k_31_12_2023 Veľkosť: 274.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_3_Prehľad plnenia uznesení na 19. OZ (z 18. OZ) a nesplnené Veľkosť: 223.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_9_DS odpis pohľadávok zomrelých Veľkosť: 220.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_8_príloha_1_list_vlastnictva Kúria nárožná Veľkosť: 54.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_7_DS_Prerokovanie súhlasu so zapojením obce Markušovce do projektu JPÚ v obci Markušovce Veľkosť: 166.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_3_DS Materiál Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 158.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie nové na uznesenia Veľkosť: 148.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_8_Príloha_2_KZ Blaumont - Obec Markušovce, Kúria Nárožná Veľkosť: 154 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_2_Schválenie NH a O nové na uznesenia Veľkosť: 141 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_10_DS_Záverečný účet obce Markušovce Veľkosť: 132.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Bod č_10_Príloha_č_4_Účet 318 a Účet 319 Veľkosť: 101.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024