Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PRE-MARK

PRE-MARK s.r.o., r.s.p.

Spoločnosť PRE-MARK s.r.o., r.s.p. je obecný sociálny podnik. Konateľom spoločnosti je starosta obce Peter Fulla. Obec Markušovce je jeho 100% vlastníkom. 

Obec Markušovce prevzala tento podnik od obce Slavošovce s pôvodným názvom Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o., r.s.p.

Hlavný cieľ podniku

Spoločnosť PRE-MARK, s.r.o., r.s.p. je verejno-prospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je v súlade s ustanoveniami zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv

  1. Spoločnosť PRE-MARK s.r.o., r.s.p. sa s ohľadom na príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje najmä poskytovaniu služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, stavebným prácam prípravným, realizačným a dokončovacím a v organizácií športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Týmito činnosťami spoločnosť sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
  2. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti, ktorými bude dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv.

Spôsob poskytovania služieb k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.

Osvedčenie o priznaní štatútu r.s.p.:

PRE-MARK_osvedcenie