Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 18. zasadnutie OZ dňa 23.5.2024

Markušovce  9. 5. 2024             

 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 23. 5. 2024 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. Príloha
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 01. 08. 2023 - PRE-MARK s.r.o., r.s.p.
  1. Dodatok-1-k-zml-o-navratnej-fin-vypomoci-navrh.pdf
 5. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb - PRE-MARK s.r.o., r.s.p.
  1. Zmluva-o-poskytovani-uctovnych-sluzieb-final.pdf
 6. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní personálnych, mzdových a daňových služieb – PRE-MARK s.r.o., r.s.p.
  1. Zmluva-o-poskytovani-pam-sluzieb-final.pdf
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – Územie SPIŠ
  1. príloha žiadosť.pdf
 8. Návrh na odkúpenie pozemkov C KN 3395/12, C KN 3395/13 a C KN 3395/14
  1. priloha.pdf
 9. Návrh na vydanie súhlasného záväzného stanoviska obce Markušovce k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre prevádzku Ekofort, s.r.o., Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce, IČO: 55 729 088
  1. Priloha-ziadost.pdf
 10. Návrh na odpis pohľadávok úpadcov
  1. príloha zoznam.pdf
 11. Návrh na odpis pohľadávok zomrelých
  1. Príloha zoznam.pdf
 12. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 16, Markušovce na rok 2024 (3. zmena realizovaná RO)
  1. Priloha-zssms-4_z-mena-rozpoctu.pdf
 13. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu Obce Markušovce (3. zmena realizovaná RO)
  1. Navrh-na-4_zmenu.pdf
 14. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 15. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_6_DS_Mat. bod 6 PRE-MARK person.,mzdove,daňové Veľkosť: 200.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_13_Návrh na 4_zmenu Veľkosť: 2.34 MB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_13_Dôvodová-správa-4.zmena-rozpočtu Veľkosť: 205.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Odpis pohľadávok úpadcov k 31_12_2023 pre OZ Veľkosť: 790.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Odpis pohľadávok zomrelých k 31_12_2023 Veľkosť: 457.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_9_Príloha žiadosť Veľkosť: 1.36 MB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_12_Príloha ZŠsMŠ 4_z mena rozpočtu Veľkosť: 2.3 MB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_7_Príloha Veľkosť: 447.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_8_Príloha Veľkosť: 209.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_10_DS odpis pohľadávok úpadcov Veľkosť: 221.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_11_DS odpis pohľadávok zomrelých Veľkosť: 220.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_3_Príloha Prehľad plnenia uznesení na 18. OZ (zo 17. OZ) a nesplnené final do OZ Veľkosť: 229.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_3_DS Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 157.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_12_Dôvodova správa ZŠsMŠ 4_z mena rozpočtu Veľkosť: 188.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_2_Schválenie NH a O na uznesenia Veľkosť: 169.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_5_DS_Mat. bod 5 PRE-MARK Zmluva účtovné služby Veľkosť: 198.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_9_DS_Návrh na schválenie - EKOFORT s.r.o Veľkosť: 159.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_8_DS_Návrh na odkúpenie pozemkov Markušovce - Matejovce nad Hornádom Veľkosť: 153.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_7_DS_Mat_k_bodu 7 Dotácia eRko Veľkosť: 152.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie nové na uznesenia Veľkosť: 177.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_4_dodatok 1 k zml. o návratnej fin. výpomoci - návrh Veľkosť: 182.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_4_DS_Mat. bod 4 PRE-MARK Dodatok č. 1 Veľkosť: 173.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_6_Zmluva o poskytovaní PaM služieb - final Veľkosť: 154.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Bod č_5_Zmluva o poskytovaní účtovných služieb final Veľkosť: 154.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024