Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2019

Nájomná zmluva

076/2019

30,00 EUR

Vladimír Mrovčák

Obec Markušovce

06.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

075/2019

10,00 EUR

Vladimír Mrovčák

Obec Markušovce

06.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

074/2019

10,00 EUR

Peter Pecha

Obec Markušovce

30.05.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

073/2019

65,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

30.05.2019

Dohoda číslo 19/44/052/357 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku

072/2019

najviac 8 952,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

28.05.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb z 21.12.2018

071/2019

cena sa navyšuje o 50,00 € + DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Markušovce

23.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

070/2019

23 977,40 EUR

EURO-BAU s.r.o.

Obec Markušovce

21.05.2019

Zmluva č. 39 625 o poskytovaní dotácie z prostriedkov DPO SR

069/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Markušovce

20.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

068/2019

10,00 €/10 rokov

Štefan Harenčár

Obec Markušovce

14.05.2019

Príkazná zmluva

067/2019

0,30 € za jednu doručenú zásielku

Anna Kalejová

Obec Markušovce

13.05.2019

Nájomná zmluva

066/2019

55,00 EUR

Marián Jánošík

Obec Markušovce

13.05.2019

Dohoda o harmonograme súčinnosti a podmienkach pri odovzdávaní a preberaní diela: "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa" podľa Zmluvy o dielo č. 16/2018/ zo dňa 25.7.2018

065/2019

Neuvedené

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Markušovce

29.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1_2018-002822

064/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Markušovce

25.04.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.10.2014

063/2019

Neuvedené

Martin Macej

Obec Markušovce

25.04.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o platení časti úhrady za sociálnu službu

062/2019

107,00 € / mesiac

Spišská katolícka Charita

Obec Markušovce

25.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miestsa

061/2019

10,00 €/10 rokov

Anna Tomaškovičová

Obec Markušovce

24.04.2019

Nájomná zmluva

060/2019

30,00 EUR

Peter Tarbaj

Obec Markušovce

18.04.2019

Zmluva o dielo

059/2019

173 967,38 EUR

TATRAŠINDEL spol. s.r.o.

Obec Markušovce

24.04.2019

Dodatok č. 1 k dohode č. 19/44/50j/21/NS 2019

058/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

15.04.2019

Zmluva o poskytovaní služby

057/2019

35 Eur/mesačne

LS Legal Consulting, s.r.o.

Obec Markušovce

15.04.2019

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podposru rozvoja športu

056/2019

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Markušovce

01.04.2019

dohoda č. 19/44/50j/21/NS 2019 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 80j zákona č. 5/2004 Z.z.

055/2019

najviac 21 456,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

01.04.2019

Dohoda č. 19/44/012/22 uzatvorená podľa § 12 ...... zákona 417/2013 Z.z.

054/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

01.04.2019

Dohoda č. 19/44/010/23 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.

053/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

28.03.2019

Prenájom kultúrneho domu

052/2019

10,00 EUR

Super Očko - Občianské združenie

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: