Navigácia

Obsah

Pár slov úvodom

Markušovský kaštieľMarkušovce sú starou historickou obcou ležiacou v údolí rieky Hornád päť kilometrov východne od mesta Spišská Nová Ves. V minulosti bola významnou obcou ovplyvňujúcou život na Spiši vzhľadom na sídlo rodiny Máriássyovcov. Svojimi kultúrnymi a historickými pamiatkami, ktoré sú v obci zákonom chránenou pamiatkovou zónou je predurčená na rozvoj turistického ruchu.

Obec Markušovce perla Spiša

Obec sa nachádza v južnej časti Hornádskej kotliny, 7 km juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi. Prvé zmienky o obci Markušovce pochádzajú zo začiatku 12. storočia, kedy sa dedina spomína ako hraničná osada a strážna obec. Markušovce boli v trvalej majetkovej držbe jednej z najznámejších východoslovenských feudálnych rodín - Mariássyovcov a patrili jej až do zrušenia poddanstva.

Predkovia Mariássyovcov sa objavujú na Spiši v druhej polovici 13. storočia. Ako prvý zemepán sa spomína Gola či Gala, ktorý sa považuje za nielen zakladateľa osady, ale aj neskoršej zemepanskej rodiny Mariássyovcov.

Samosprávny kraj   Košický
Okres                        Spišská Nová Ves
Región                      Spiš
Počet obyvateľov   3968
Rozloha                   1851 ha

Starosta                   Marek Virág

Prvá písomná zmienka z roku 1289

Oznamy

01.03.2019 15:20

Oznámenie - ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa

Oznámenie - ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa

Oznámenie - ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa

Detail

01.03.2019 15:18

projekt

Projektová informácia - Nákup kompostérov

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie (so súvisom na podporu predchádzania vzniku odpadov) Výška nenávratného finančného príspevku: 80 157,96 EUR Dátum začatia a ukončenia realizácie: od 08/2018 do 04/2019

Detail

01.01.2019 14:10

Kalendár odvozu TKO a separovaného zberu 2019

Kalendár odvozu TKO a separovaného zberu 2019

Kalendár odvozu TKO a separovaného zberu 2019

Detail

28.06.2018 15:25

Informácia o LSPP a APS

Informácia o LSPP a APS

Detail

Fotogaléria

05.03.2019

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala

Detail

05.03.2019

Markušovský kaštieľ

Markušovský kaštieľ

Markušovský kaštieľ

Detail

05.03.2019

Markušovský Hrad

Markušovský Hrad

Markušovský Hrad

Detail

05.03.2019

Letohrádok Dardanely

Letohrádok Dardanely

Letohrádok Dardanely

Detail

05.03.2019

Výber

Výber

Výber

Detail